- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการฝาก Profile ของบริษัทในช่องทางที่ผู้นำเข้าจีนสามารถค้นหาได้สะดวก

Banner 2732x570

Q&A การขายสินค้าไทยในตลาดจีน

สำหรับการฝาก Profile ของทางบริษัทในช่องทางที่ผู้นำเข้าจีนสามารถค้นหาได้สะดวกนั้น บริษัทควรเป็นสมาชิกผู้ส่งออก (Exporter List) กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (เดิมกรมส่งเสริมการส่งออก) กระทรวงพาณิชย์ รายชื่อของบริษัทฯ จะรวมอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออกไทยที่ผู้นำเข้าทั่วโลก สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยตรง นอกจากนี้ อาจพิจารณาฝาก profile ไว้กับช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้นำเข้าชาวจีนสามารถค้นหาข้อมูลพบชื่อบริษัทได้ ดังนี้

1. ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ (สคต.เซี่ยงไฮ้) เพื่อให้เพิ่มข้อมูลของทางบริษัทที่เป็นภาษาจีนไว้ในหน้าเว็บไซต์ 企业信息 (http://www.thaitradechina.cn/product/Default.aspx [1]) โดยบริษัทอาจจัดส่งข้อมูลแนะนำบริษัท ข้อมูลแนะนำสินค้าและบริการ ข้อมูลช่องทางติดต่อที่เป็นภาษาจีนส่งให้กับเจ้าหน้าที่ สคต.เซี่ยงไฮ้เพื่อเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์ได้โดยตรง

2. เว็บไซต์ ThaiTrade.com สามารถสมัครเพื่อลงข้อมูล ภาษาอังกฤษได้เองทั้งในหน้า Company profile, Product catalog, และ Trade Leads การประกาศขายสินค้า ซึ่งปัจจุบันจากสถิติของ ThaiTrade.com พบว่ามีผู้ใช้ภาษาจีนประมาณกว่า 2,000 คนในปีที่ผ่านมา

3. เว็บไซต์ Kompass.com (หรือ Kompass.com.cn ในรูปแบบภาษาจีน) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลธุรกิจ B2B ที่มีชื่อเสียงของจีน สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มข้อมูลธุรกิจทั้งภาษาจีนและอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. เว็บไซต์ 1688.com ในเครือ Alibaba.com ซึ่ง 1688.com เป็นเว็บไซต์ตลาดการค้าออนไลน์ B2B e-marketplace ที่ลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับ Alibaba.com แต่เป็นข้อมูลเวอร์ชั่นภาษาจีนสำหรับผู้ใช้ชาวจีนโดยเฉพาะ

5. เว็บไซต์ e-Marketplace ของกระทรวงพาณิชย์จีน http://win.mofcom.gov.cn/en/Leads/index.asp โดยโพส ข้อมูลทั้งในหน้า company profile และผ่านทางการลงประกาศขายในหน้า trade leads

6. การส่งจดหมายแนะนำตัวไปยังสมาคมการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องในจีน เช่น

  • สมาคมอุตสาหกรรมอาหารจีน (中国食品网) http://www.cfiin.com [2]
  • เว็บไซต์ส่งเสริมการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศของจีน 中国贸促会授权进口中国网 http://www.chnimport.com [3]
  • China Council for the Promotion of International Trade 中国对外贸易杂志社 (http://cft.ccpit.org [4])
  • China Chamber of International Commerce 中国国际商会(http://www.ccoic.cn [5])
  • China Council for The Promotion of International Trade (CCPIT) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ http://www.bizchinanow.com [6]ในส่วนของ Enterprise database, Product directory และ Trade leads หากต้องการเน้นให้ผู้ใช้ชาวจีนค้นหาข้อมูลบริษัทโดยตรงควรลงข้อมูลบริษัทด้วยภาษาจีนในหน้าเว็บไซต์ภาษาจีน http://www.ccpit.org [7]

7. ลงทะเบียนเป็นรายชื่อ Supplier สินค้าอาหารในต่างประเทศไว้ในรายชื่อของนิตยสาร The Universal Imported Foods ซึ่งรวบรวมรายชื่อผู้นำเข้า- ผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากต่างประเทศของจีน ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยสามารถกรอกข้อมูลในไฟล์ sgh204.pdf และส่งข้อมูลกลับไปยังนิตยสารได้โดยตรง

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Print