- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

ต้องการจะลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในจีนในนามของญาติที่เป็นชาวจีน ไม่ทราบจะมีปัญหาด้านภาษีหรือไม่ อย่างไร

Banner 2732x570

Q&A การทำธุรกิจในจีน

การเปิดร้านในนามของญาติที่จีน สามารถดำเนินการได้ แต่ในส่วนของการเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจัดตั้งโดยชาวจีนหรือชาวต่างชาติยังต้องเสียภาษี ธุรกิจ(business tax) สำหรับรายละเอียดทางด้านการจัดการด้านภาษี สามารถติดต่อกับสำนักงานบัญชีและภาษีที่ใช้บริการอยู่ เพื่อดำเนินการการวางแผนภาษีในส่วนที่สามารถดำเนินการได้และถูกต้องตาม กฏหมาย

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Print