Banner 2732x570

Q&A การขายสินค้าไทยในตลาดจีน

การค้นหารายชื่อผู้นำเข้า-ผู้กระจายสินค้าเพื่อติดต่อล่วงหน้า เพื่อเตรียมประชาสัมพันธ์เข้าบูธในงานแสดงสินค้าที่ทางบริษัทเข้าร่วมนั้น สามารถค้นหารายชื่อบริษัทได้ที่

1. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้า-ผู้กระจายสินค้าจีนของกระทรวงพาณิชย์จีน

2. ฐานข้อมูลการค้ารายชื่อคู้ค้าในจีนที่สามารถค้นหาได้จากรายชื่อฐานข้อมูลดังนี้

3. ฐานข้อมูลรายชื่อธุรกิจ Kompass ที่สามารถค้นหารายชื่อธุรกิจในประเทศจีนโดยเลือกตามประเภทสินค้าแยกตามพื้นที่ในจีน