QA

การทําธุรกิจในจีน

Qการจัดตั้งร้านอาหารไทยในจีนมีขั้นตอนอย่างไร

A

Q&A การทำธุรกิจในจีน

 1. ตรวจสอบชื่อของบริษัทที่จะขอจดทะเบียนที่สำนักงานบริหารกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (工商行政管理局) กรอกแบบฟอร์ม ใบอนุมัติชื่อบริษัทล่วงหน้า
 2. ขอ ใบอนุมัติจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติ ที่สำนักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ (对外贸易经济合作局)
 3. ขอ ใบตรวจสอบการดับเพลิงที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย (消防局)
 4. ขอ ใบอนุญาตด้านสุขอนามัยที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (卫生局)
 5. ขอ ใบอนุมัติความปลอดภัยของอาหาร ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (食品药品监督管理局)
 6. ขอ ใบอนุมัติการบำบัดน้ำเสีย ที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (环保局)
 7. ขอ ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่สำนักงานบริหารกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (工商行政管理局)
 8. ขอ ใบรับรองรหัสองค์กร ที่สำนักงานตรวจสอบคุณภาพและเทคนิค (质量技术监督局)
 9. ขอ ใบจดทะเบียนภาษี ที่สำนักงานภาษีส่วนกลางและสำนักงานภาษีท้องถิ่น (国税局和地税局)
 10. เปิดบัญชีของบริษัทที่ธนาคาร
 11. หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวจีน ต้องขอ ใบจดทะเบียนประกันสังคม ที่สำนักงานแรงงานและประกันสังคม (劳动和社会保障局)
 12. หากมีสวัสดิการกองทุนบ้าน จดทะเบียนบัญชีกองทุนบ้านที่สำนักงานกองทุนบ้าน (住房公积金管理中心)
 13. หากมีการจำหน่ายบุหรี่ในร้าน ขอ ใบอนุมัติจำหน่ายบุหรี่ ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (烟草局)ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.saic.gov.cn

อ่านคำถามอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน