- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

การค้นหาฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผลิต-ผู้ส่งออกจีน

Banner 2732x570

Q&A การนำเข้าสินค้าจากจีน

การค้นหาฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผลิต-ผู้ส่งออกจีน แบ่งตามประเภทสินค้าได้ที่เว็บไซต์ http://ccne.mofcom.gov.cn [1] (หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ) ของกระทรวงพาณิชย์จีน โดยสามารถค้นหาได้จากรายชื่อสินค้าที่ต้องการ