จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทยครั้งที่ 11และงาน CISMEF ณ นครกว่างโจว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลไทยครั้งที่ 11 ณ งานกว่างโจวแฟร์ และงานแสดงสินค้า SME จีน นานาชาติ CISMEF ครั้งที่ 13 
สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ณ นครกว่างโจวจะส่งอีเมล์สำหรับการยืนยันให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง 

Print