ประกาศรายชื่อบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ

28 Dec 2018

เมื่อวันที่ 1 มิถุยายน 2559 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนได้เผยแพร่ “ประกาศรายชื่อบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ” โดยอ้างอิง “ระเบียบว่าด้วยบริษัทนำเที่ยว” และ “กฎว่าด้วยการจัดการบุคคลสัญชาติจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ” อนุญาตให้ บริษัทนำเที่ยว 121 แห่ง สามารถประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ ในจำนวนนี้ เป็นบริษัทนำเที่ยวในมณฑลยูนนาน 18 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.9

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวนครคุนหมิงเปิดเผยว่า ภายในสิ้นปี 2558 มณฑลยูนนานมีบริษัทนำเที่ยว 844 แห่ง ในจำนวนนี้ มี 42 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ ไตรมาสแรกของปี 2559 ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของคุนหมิงขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีจำนวนคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 5,433 คณะ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50.96

เนื่องจากรายได้ที่มากขึ้น ชาวคุนหมิงจึงมีกำลังบริโภคในการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบัน การเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศใกล้ๆ อาทิ ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันชาติจีน และวันหยุดช่วงสั้นๆ สำหรับชาวคุนหมิง นอกจากนี้ ยังมีความสะดวกในการขอวีซ่าของประเทศที่ได้รับความนิยม อาทิ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เป็นต้น และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศของเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่เห็นได้ชัดขึ้น

ขณะเดียวกัน ในปี 2559 มีประเทศยุโรป 10 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย ฟินแลนด์ กรีซ สวีเดน เบลเยี่ยม โครเอเชีย สเปน และอิตาลี เปิดศูนย์รับวีซ่าในนครคุนหมิง และสหราชอาณาจักรจะเปิดศูนย์รับวีซ่าในนครคุนหมิงในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทำให้ชาวคุนหมิงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าของประเทศยุโรป ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวนครคุนหมิง

แหล่งข้อมูล

http://yn.yunnan.cn/html/2016-06/02/content_4370549.htm

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน