ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดราคาออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบซอร์ฟแวร์ของสำนักงานการเคหะฮ่องกง

28 Dec 2018
    ประกาศการประกวดราคาจากหน่วยงานรัฐบาลฮ่องกง

28 ธันวาคม 2558

สำนักงานการเคหะฮ่องกง (Hong Kong Housing Authority) ประกาศประกวดราคาการออกแบบ, ติดตั้งและดูแลระบบซอร์ฟแวร์ที่ใช้ภายในองค์กร รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบซอร์ฟแวร์ (Design, Supply, Delivery, Installation, Commissioning, Maintenance and Other Related Services of the Replacement of Workflow Software in the Housing Construction Management Enterprise System (HOMES) ดังรายละเอียดด้านล่าง

รหัสอ้างอิง : HAQ20150524
วันเริ่มยื่นซองเสนอราคา : 24 ธันวาคม 2558
วันปิดยื่นซองเสนอราคา : 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.(เวลาฮ่องกง)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรสาร+852 2624 6890

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน