สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

3 Jun 2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ใบสมัคร

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน