TAGS

Vocational Education

เมืองเซินเจิ้นพัฒนาอาชีวศึกษา มุ่งยกระดับขับเคลื่อนเทคโนโลยี

เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นฮับด้านเทคโนโลยีของมณฑลกวางตุ้งและเป็นเมืองสาธิตการปฏิรูปด้านอาชีวศึกษาระดับชาติของจีน ได้พัฒนาภาคอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมภาคอาชีวศึกษาทั้งด้วยการลงทุนและการส่งเสริมผ่านทางนโยบาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

581 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน