TAGS

Unicorn
9 May 2024

รู้จัก สตาร์ทอัปยูนิคอร์นของจีน

ในรายงาน Global Unicorn Index 2024 ระบุว่า ปี 2566 ทั่วโลกมีธุรกิจสตาร์ทอัปยูนิคอร์น จำนวน…

49 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน