TAGS

Phytosanitary Certificate

อุทาหรณ์ กว่างซีจับกุมและทำลายทุเรียน (ไทย) ที่ลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมาย

ผู้ส่งออกผลไม้ไทยต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ การขอและออกใบรับรองสุขอนามัย รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน รวมทั้งยังต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าได้ รวมถึงการส่งผลไม้ไทยผ่านทางบกเข้าไปที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนาน…

1,232 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน