TAGS

meituan
23 Mar 2023

ส่องดูเซินเจิ้น เมืองหลวงแห่งโดรนกับอนาคตธุรกิจขนส่งทางอากาศ

ต้นปีที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen UAV Industry Association)    เผยข้อมูลว่า ในปี 2565 จีนมีวิสาหกิจเกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ…

498 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน