TAGS

Maglev

มณฑลกวางตุ้งมีแผนสร้างทางรถไฟแม็กเลฟสุดล้ำ เชื่อมต่อ 3 เมืองใหญ่ของจีน

ในยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญหากต้องการจะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลจีนมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเข้มแข็งโดยการเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

676 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน