TAGS

Made for China

ออกบูธ – ช่องทางสร้างธุรกิจไทยในแดนมังกร ประสบการณ์ตัวอย่างจาก China-ASEAN Expo (Video)

   “ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน” วลีคุ้นหูที่อธิบายได้ชัดถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและเป็นตลาดผู้บริโภคที่มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนแห่งนี้ ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจไหนๆ ก็อยากเข้าไป “ขุดทอง” ในตลาดปราบเซียนอย่างจีน

2,373 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน