TAGS

healthcare

รู้จักกับตลาด Telemedicine ของจีนและโอกาสของไทย

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิต สู่ new normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส สำหรับประเทศจีนแล้วการแพร่ระบาดครั้งนี้เปิดโอกาสให้เกิดการนำระบบทางไกลไปใช้ในหลาย ๆ…

1,258 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน