TAGS

feulcell car

จับตา กวางตุ้งเดินหน้าผลักดัน “อุตสาหกรรมยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง” อีกหนึ่งอนาคตของยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน

มณฑลกวางตุ้งได้จัดตั้งกลุ่มเมืองเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม FCEV โดยกำหนดให้นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้นและเมืองฝอซานเป็นพื้นที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี FCEV และกำหนดให้เมืองตงก่วน เมืองจงซาน และเมืองหยุนฝูเป็นกลุ่มเมืองที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ FCEV ที่สำคัญ…

221 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน