TAGS

Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China

โอกาส “รังนกไทย” ในตลาดจีน: รู้จักตลาดรังนกจีน (ตอนที่ 1)

รู้หรือไม่ว่า…จีนเป็นประเทศที่มีการบริโภครังนกมากที่สุดในโลก กว่า 90% ของรังนกที่ผลิตได้จากทั่วโลกถูกส่งไปจำหน่ายในประเทศจีน ทั้ง “รังนกดิบ” (raw bird’s nest) หรือบ้างก็เรียก…

4,424 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน