TAGS

ไฮโดรเจน

จับตา กวางตุ้งเดินหน้าผลักดัน “อุตสาหกรรมยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง” อีกหนึ่งอนาคตของยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน

มณฑลกวางตุ้งได้จัดตั้งกลุ่มเมืองเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม FCEV โดยกำหนดให้นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้นและเมืองฝอซานเป็นพื้นที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี FCEV และกำหนดให้เมืองตงก่วน เมืองจงซาน และเมืองหยุนฝูเป็นกลุ่มเมืองที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ FCEV ที่สำคัญ…

228 Views

มณฑลกวางตุ้งกับการเป็นผู้นำด้านพลังงานใหม่ของจีน ตอน “พลังงานไฮโดรเจน” อีกทางเลือกของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินและคุ้นเคยกับพัฒนาการของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในจีนกันมาอย่างต่อเนื่องโดยมณฑลกวางตุ้งได้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของจีน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัท BYD ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบริษัท Tesla ยิ่งไปกว่านั้น เมืองเซินเจิ้นยังเป็นเมืองแรกของโลกที่มีรถบัสโดยสารสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด…

726 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน