TAGS

ไหหลำ

ชวนส่องพัฒนาการมณฑลไห่หนาน หลังครบรอบ 5 ปีตั้งท่าเรือการค้าเสรี

เมื่อเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลจีนได้ประกาศผลักดันการพัฒนาพื้นที่เกาะไหหลำ หรือ มณฑลไห่หนานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจีนให้เป็น “เขตทดลองการค้าเสรี” พร้อมส่งเสริมการสร้าง “ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน” โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา มณฑลไห่หนานประกาศใช้มาตรการยกเว้นภาษีและอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีแล้วกว่า…

244 Views

เสรีภาพที่ 7 ในมณฑลไห่หนานกับหนทางสู่การเป็นฮับการบินระดับโลก

การเปิดเสรีภาพที่ 7 ในมณฑลไห่หนาน ถือเป็นการเปิดกว้างด้านการบินที่มากที่สุดของจีน โดยบริษัทสายการบินทั่วโลกสามารถเข้ามาแข่งขันกับสายการบินของจีนเพื่อทำการบินได้อย่างเสรีระหว่างมณฑลไห่หนานกับอีกจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มองว่าเป็นเส้นทางที่มีกำไร โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมกับประเทศที่เป็นที่ตั้งของสายการบิน ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะส่งเสริมให้มณฑลไห่หนานเป็นฮับการบินน้องใหม่ที่สำคัญของภูมิภาค

2,281 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน