TAGS

ไท่จึหวัง

การเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ในจีน

ปัจจุบันข้าวหอมที่วางจำหน่ายในท้องตลาดจีนหลายยี่ห้อ มีข้อความหรือรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นไทย สวยงามน่าซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิแท้ของไทยได้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ที่นำเสนอโดยสำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ดังนี้

380 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน