TAGS

ไทย

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเขต YRD ในจีนและบทบาทสำคัญกับไทย (ตอนจบ)

หลังจากได้กล่าวถึงศักยภาพโดยรวมด้านเศรษฐกิจและการค้าของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีหรือ Yangzte River Delta (YRD) ไปแล้วในบทความตอนแรก ในตอนนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย - จีนและไทย -…

494 Views

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเขต YRD ในจีนและบทบาทสำคัญกับไทย (ตอนแรก)

เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีหรือ Yangzte River Delta (YRD) ประกอบด้วย 1 เมือง 3 มณฑล…

581 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน