TAGS

โคมีชีวิต

เปิดสถิติการนำเข้า “โคมีชีวิต” ของจีน ปี 2566

คุณยังเข้าใจว่า “คนจีนไม่ทานเนื้อ(วัว) เพราะว่านับถือเจ้าแม่กวนอิม” หรือไม่? จริงๆ แล้ว จีนเป็นประเทศ ‘นักกิน’ เนื้อวัวอันดับ 2…

17 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน