TAGS

เมืองแห่งผลไม้จีน-อาเซียน

ส่งออกผลไม้เข้าจีน “ทางรถไฟ” ได้แล้ว

ท่านทราบหรือไม่ว่า…นอกจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานแล้ว เมืองผิงเสียงยังมีด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งที่เป็นด่านสากล นั่นก็คือ“ด่านรถไฟผิงเสียง”(Pingxiang railway port/凭祥铁路口岸) ซึ่งปัจจุบันเป็นด่านทางรถไฟเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ (เวียดนาม) ได้อย่างเป็นทางการ

2,267 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน