TAGS

เมล็ดพันธุ์

รัฐบาลไห่หนานเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 50,000 ล้านหยวน

อุตสาหกรรมเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก และนับเป็นอุตสาหกรรมหลักในหลายประเทศ สำหรับประเทศจีนที่มีความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายด้านนั้น ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกัน ดังที่เห็นได้จากแผนขจัดความยากจนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งได้ทำสำเร็จไปเมื่อปี ค.ศ. 2020 ถึงแม้ว่าเกษตรกรจำนวนมากจะหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว แต่รัฐบาลจีนยังคงเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง…

500 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน