TAGS

เปิดบริษัทในจีน

กวางตุ้งเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ประกาศ “แผนปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” กระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว

มณฑลกวางตุ้งถึงแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนมาเป็นเวลากว่า 34 ปี แต่ความท้าทายต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งถึงแม้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แต่ภาคธุรกิจของมณฑลกวางตุ้งยังคงมีบาดแผลและอยู่ในช่วงฟื้นตัว ขณะที่การบริโภคของภาคประชาชนยังคงขยายตัวอย่างช้า ๆ

140 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน