TAGS

เจ้อเจียง

สถิติการค้าไทย – YRD และอาเซียน – YRD (ปี 2565)

ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ได้จัดทำสถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าปี 2565 ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzte River Delta: YRD) ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้…

140 Views

ภารกิจ “Common Prosperity” ของเจ้อเจียงกับโอกาสของไทย (2/2)

การสนับสนุนให้เจ้อเจียงเป็นเขตสาธิต “Common Prosperity” ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับชาติเช่นเดียวกับการสนับสนุนเซินเจิ้นให้เป็นพื้นที่สาธิตการพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน รวมถึงการสนับสนุนให้เขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ปฏิรูปและเปิดกว้างเป็นพื้นที่ชั้นนำสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานสูงและคุณภาพสูง ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นบทบาทความสำคัญของเจ้อเจียงขึ้นอีกระดับหนึ่ง เจ้อเจียงจึงได้พยายามสร้างสรรค์และปฏิรูปครั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ตามที่รัฐบาลกลางจีนมอบหมายไว้

262 Views

ภารกิจ “Common Prosperity” ของเจ้อเจียงกับโอกาสของไทย (1/2)

“Common Prosperity” หรือที่เรียกกันว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจมากขึ้นตั้งแต่คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “ข้อเสนอแนะสนับสนุนให้มณฑลเจ้อเจียงเป็นพื้นที่สาธิตการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูง” เมื่อ 10 มิถุนายน 2564…

571 Views

สถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าของเขต YRD (ปี 2565)

ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ได้จัดทำสถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าปี 2565 ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzte River Delta: YRD) ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้…

234 Views

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) หัวใจสำคัญสู่ “ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล” ของมณฑลเจ้อเจียง

เป็นที่ทราบกันดีว่า เจ้อเจียงเป็นมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับต้น ๆ ของจีน มีขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจีน (รองจากกวางตุ้ง…

309 Views

สถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าของเขต YRD (ปี 2564)

ศูนย์ BIC เซี่ยงไฮ้ได้จัดทำสถิติพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการค้าปี 2564 ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzte River Delta: YRD) ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้…

250 Views

ตามมาดู “โมเดลพัฒนาการค้า” สู่ตลาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเมืองอี้อู (ตอนที่ 1: ตลาดบุกเบิกโอกาส)

เมื่อกล่าวถึงเมืองอี้อู หลายท่านคงเคยจะได้ยินชื่อของเมืองนี้ในฐานะที่เป็น “ตลาดค้าส่งขนาดยักษ์ใหญ่” ระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจำวันที่สำคัญในจีนของผู้ค้าส่งในไทย ทว่า กว่าที่เมืองอี้อูจะมีธุรกิจการค้าเดินสะพัดไปถึง 233 ทั่วโลกและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้น ได้มีปัจจัยหนุนหลังประการสำคัญที่ทำให้เมืองอี้อูเดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้…

2,915 Views

หนิงโป: หัวเมือง “ระดับรอง” ศักยภาพ “ระดับโลก” (ตอนแรก)

เมืองหนิงโปในมณฑลเจ้อเจียงแม้ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเมื่อเทียบกับเซี่ยงไฮ้ หางโจว หนานจิง หรือซูโจว เนื่องจากไม่ใช่เมืองหลวงของมณฑล แต่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD)…

1,867 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน