TAGS

อุตสาหกรรมโดรนจีน

XAG กับการพัฒนาเทคโนโลยี “การเกษตรอัจฉริยะ” ขบวนรถไฟที่ต้องขึ้นให้ทัน

เคยสงสัยหรือไม่ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรของจีนต้องใช้แรงงานมากเท่าไหร่ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคที่มีมากถึง 1,400 ล้านคน และหากจีนจะพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร จีนจะพัฒนาไปในทิศทางใด วันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว (BIC)…

1,172 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน