TAGS

อี้อู

ตามมาดู “โมเดลพัฒนาการค้า” สู่ตลาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเมืองอี้อู (ตอนที่ 3: นวัตกรรมเสริมศักยภาพ)

บทความ 2 ตอนแรกได้กล่าวถึงศักยภาพด้านตลาดค้าส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ของเมืองอี้อูไปแล้ว ซึ่งถือเป็น “นามบัตร” ที่ทำให้เมืองอี้อูเป็นที่รู้จักในวงกว้าง บทความนี้จะแนะนำถึงนวัตกรรมใหม่ 3 รายการที่อี้อูพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ…

340 Views

ตามไปดู “โมเดลพัฒนาการค้า” สู่ตลาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเมืองอี้อู (ตอนที่ 2: โลจิสติกส์รองรับการค้า)

บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเนื้อหาความเป็นมาของตลาดค้าส่งอี้อู ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างเม็ดเงินให้หลั่งไหลเข้ามายังเมืองอี้อู แน่นอนว่าการที่ตลาดอี้อูมีชื่อเสียงและสามารถกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้นั้น จำเป็นต้องเน้นภารกิจด้านโลจิสติกส์ที่เมืองอี้อูดำเนินการได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น บทความในตอนนี้จะกล่าวถึงศักยภาพด้านการขนส่งของเมืองอี้อูที่เป็นทั้งปัจจัยรองรับและกระตุ้นให้การค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอี้อูมีเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกถึง 13,052 กิโลเมตร

457 Views

ตามมาดู “โมเดลพัฒนาการค้า” สู่ตลาดยักษ์ใหญ่ระดับโลกของเมืองอี้อู (ตอนที่ 1: ตลาดบุกเบิกโอกาส)

เมื่อกล่าวถึงเมืองอี้อู หลายท่านคงเคยจะได้ยินชื่อของเมืองนี้ในฐานะที่เป็น “ตลาดค้าส่งขนาดยักษ์ใหญ่” ระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจำวันที่สำคัญในจีนของผู้ค้าส่งในไทย ทว่า กว่าที่เมืองอี้อูจะมีธุรกิจการค้าเดินสะพัดไปถึง 233 ทั่วโลกและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้น ได้มีปัจจัยหนุนหลังประการสำคัญที่ทำให้เมืองอี้อูเดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้…

2,595 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน