TAGS

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน กับโอกาสและความท้าทายของไทย ตอนที่ 2 มณฑลกวางตุ้ง กับโอกาสและความท้าทายของไทย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce: CBEC) ได้กลายเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะต่อการรักษาเสถียรภาพของการค้า กับต่างประเทศ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและเมืองต่าง ๆ…

134 Views

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน กับโอกาสและความท้าทายของไทย ตอนที่ 1 รู้จักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce: CBEC) คือ ช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการนำเข้าและส่งออกสินค้าเพื่อจำหน่ายบนแพลต์ฟอร์มออนไลน์ โดยสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกผ่านรูปแบบ CBEC สามารถทำได้ง่ายกว่าการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าแบบปกติ เมื่อปี…

612 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน