TAGS

ส่งออกผลไม้ไทย

รายการ Canton Focus ตอน ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนฝ่าสถานการณ์โควิด-19

รายการแคนตั้นโฟกัส วันนี้ พาทุกท่านไปทำความเข้าในสถานการณ์ผลไม้ไทยในจีน หากสงสัยว่าในช่วงโควิดยังส่งออกมาจีนได้หรือไม่ หรืออยากส่งออกผลไม้ต้องปรึกษาใคร ต้องรีบคลิ๊ก สาระอัดเต็มเน้น ๆ 

335 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน