TAGS

วงจรรวม

“เซี่ยงไฮ้” วงจรรวม AI และยาชีวภาพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี

ปี 2565 เป็นอีกปีสำคัญของเซี่ยงไฮ้ที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนมีการดำเนินโครงการปฏิรูปเชิงลึกและเปิดกว้างด้านนวัตกรรม ส่งผลให้มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)…

458 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน