TAGS

ร้า่นอาหาร

รายการ Canton Focus ตอน ร้านอาหารหุ่นยนต์ในนครกว่างโจว

ร้านอาหารในนครกว่างโจวเริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้กับการปรุงอาหาร และเสริฟอาหาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า และแก้ปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้น แคนตั้นโฟกัส พาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านอาหารฟู้ดด้อม ร้านอาหารแห่งเดียวในนครกว่างโจวที่ใช้หุ่นยนต์ในการปรุงอาหาร

372 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน