TAGS

รถไฟฟ้าจีน

“มณฑลกวางตุ้ง” แชมป์ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน ถอดรหัสการสร้าง ecosystem ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 2 (จบ)

โครงสร้างพื้นฐานอัดประจุไฟฟ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานใหม่พิจารณา ในช่วงเวลาที่รัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่นั้น รัฐบาลสนับสนุนทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ และลงทุนในโครงการสถานอัดประจุไฟฟ้าอีกด้วย

107 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน