TAGS

รถไฟจีน

เครือข่ายรถไฟในเมืองของจีน

ปัจจุบันเครือข่ายรถไฟในเมืองของจีนมีความยาวเกือบ 4,600 กม. ใน 33 เมืองในจีนที่มีเครือข่ายรถไฟ

876 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน