TAGS

ยกเว้นวีซ่า

จีนยกเว้นวีซ่าทั่วร์ต่างชาติที่เข้าผ่านเรือสำราญ

หลังจากที่นโยบาย ‘ปลอดวีซ่า 15 วัน’ สำหรับทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนผ่านท่าเรือสำราญ ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป…

10 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน