TAGS

มะม่วง

คุยเฟื่อง เรื่อง ‘มะม่วง’ : โอกาสและความท้าทายของมะม่วงไทยในตลาดจีน

ในขณะที่ประเทศไทย ...ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ กบมันก็ร้องงึมงำ ระงมไปทั่วท้องนา.... แต่ที่กว่างซี เมื่อย่างเข้าเดือนหกเป็นช่วงที่ผลไม้หน้าร้อนจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ มะม่วง และลำไย…

1,346 Views

มะม่วงกัมพูชาพร้อมชิงส่วนแบ่งตลาดมะม่วงไทยในจีน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า...ในอนาคตอันใกล้ “มะม่วงไทย” ในตลาดจีนอาจจะถูกชิงเค้ก ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การที่ “มะม่วง” เป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมบริโภค ทั้งการรับประทานผลสด มะม่วงแปรรูป หรือแม้กระทั่งการนำไปปรุงอาหารคาว…

888 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน