TAGS

ปักกิ่ง

จากความสำเร็จของกรุงปักกิ่ง ส่องแนวทางการวางผังเมืองรูปแบบใหม่ของจีน

ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งประสบปัญหาที่มหานครทั่วโลกล้วนเผชิญ การพัฒนาและปรับปรุงผังเมืองของกรุงปักกิ่งในยุคใหม่ จึงให้ความสำคัญกับแนวคิด “Decremental Development” (减量发展) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีปริมาณการใช้ทรัพยากร รวมถึงการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง สวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ…

1,179 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน