TAGS

นโยบายพัฒนาภาคตะวันตกของจีน

นโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคใหม่ของจีน

จีนออกนโยบายผลักดันการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกในยุคสมัยใหม่ โดยระบุว่า การพัฒนาภาคตะวันตกยังเผชิญปัญหาขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยยังมีช่องว่างค่อนข้างมากเทียบกับภาคตะวันออกของจีน และยังมีความยากลำบากในการเสริมสร้างงานด้านการบรรเทาความยากจน ทั้งนี้ การผลักดันการพัฒนาภาคตะวันตกในยุคสมัยใหม่ จะมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเข้าสู่ “สังคมกินดีอยู่ดี” อย่างรอบด้าน

1,385 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน