TAGS

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจกวางตุ้ง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 ทรงตัว หวังการบริโภคและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงหนุน

มณฑลกวางตุ้งเป็นมีสถานะเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ที่สำคัญของจีน โดย GDP ของมณฑลกวางตุ้งคิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP…

102 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน