TAGS

นวัตกรรม

รู้จักกับ “เขตหวงผู่” ศูนย์กลางเทคโนโลยีน้องใหม่ในนครกว่างโจว

เขตหวงผู่เป็นเขตที่มีความสามารถทางการแข่งขันโดยภาพรวม (comprehensive competitiveness) สูงสุดเป็นอันดับ 9 จากทั้งหมด 898 เขตในจีน และเป็นเขตที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมสูงที่สุดในนครกว่างโจว

587 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน