TAGS

นมควาย

เปิดม่านกว่างซี : อุตสาหกรรม “ควายนม-นมควาย” กว่างซี กับโอกาสต่อยอดธุรกิจของไทย

ปัจจุบัน "ควาย" ที่เป็นสัตว์ไถนาสำคัญในอดีตได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นสัตว์ให้นมแทน โดยเฉพาะในประเทศจีน "นมควาย" กำลังเป็นเทรนด์มาแรงทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและภาคธุรกิจ เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็น "เบอร์หนึ่ง” ในอุตสาหกรรมควายนม-นมควายของประเทศจีน…

39 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน