TAGS

นครกว่างโจว

รายการ Canton Focus ตอน ร้านอาหารหุ่นยนต์ในนครกว่างโจว

ร้านอาหารในนครกว่างโจวเริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้กับการปรุงอาหาร และเสริฟอาหาร ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า และแก้ปัญหาค่าแรงที่สูงขึ้น แคนตั้นโฟกัส พาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านอาหารฟู้ดด้อม ร้านอาหารแห่งเดียวในนครกว่างโจวที่ใช้หุ่นยนต์ในการปรุงอาหาร

369 Views

กว่างโจวพัฒนาแบบยั่งยืน กำหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละเขต

อย่างที่ทราบกันว่านครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (River Pearl Delta) โดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญในการพัฒนาเมืองดังกล่าวให้มีความเจริญทางด้านเศษฐกิจ การลงทุน และเป็นประตูการค้าที่สำคัญทางตอนใต้ของจีน อีกทั้ง ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมณฑลกวางตุ้ง…

542 Views

รู้จักกับ “เขตหวงผู่” ศูนย์กลางเทคโนโลยีน้องใหม่ในนครกว่างโจว

เขตหวงผู่เป็นเขตที่มีความสามารถทางการแข่งขันโดยภาพรวม (comprehensive competitiveness) สูงสุดเป็นอันดับ 9 จากทั้งหมด 898 เขตในจีน และเป็นเขตที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมสูงที่สุดในนครกว่างโจว

587 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน