TAGS

ฐานพลังงาน

“เมืองยวีหลิน เปิดตัวฐานผลิตเอทิลีนไกลคอลจากถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลดการนำเข้าจากต่างชาติ สอดคล้องนโยบายการพัฒนาคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

หมุดหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของจีนที่มุ่งต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างชาติ  และเป็นกำลังสำคัญในการเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

423 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน