TAGS

จีน ไทย การค้า การนำเข้า การส่งออก RCEP สินค้าไทย สินค้าเกษตร โอากาส ความท้าทาย ตลาดจีน

ครบรอบ 1 ปี RCEP ช่วยส่งเสริมสินค้าไทยสู่ตลาดจีน

ในปี 2565 ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 7 ของจีนในบรรดาประเทศสมาชิกความตกลง RCEP รองจาก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม…

638 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน