TAGS

จีน เศรษฐกิจ กลางคืน

นครฉางซากระตุ้นเศรษฐกิจภายใน รุกส่งเสริมธุรกิจกลางคืน

เมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2562 นครฉางซาถูกคัดเลือกให้เป็น “10 เมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดของจีนในด้านเศรษฐกิจภาคกลางคืน”

783 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน