TAGS

จีน เศรษฐกิจจีน นโยบายเศรษฐกิจ

จีนกำหนดภารกิจสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16-18 ธ.ค. 2563 การประชุม Central Economic Work Conference (CEWC)…

1,029 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน