TAGS

ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ภารกิจ “Common Prosperity” ของเจ้อเจียงกับโอกาสของไทย (2/2)

การสนับสนุนให้เจ้อเจียงเป็นเขตสาธิต “Common Prosperity” ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับชาติเช่นเดียวกับการสนับสนุนเซินเจิ้นให้เป็นพื้นที่สาธิตการพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน รวมถึงการสนับสนุนให้เขตผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ปฏิรูปและเปิดกว้างเป็นพื้นที่ชั้นนำสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานสูงและคุณภาพสูง ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นบทบาทความสำคัญของเจ้อเจียงขึ้นอีกระดับหนึ่ง เจ้อเจียงจึงได้พยายามสร้างสรรค์และปฏิรูปครั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” ตามที่รัฐบาลกลางจีนมอบหมายไว้

263 Views

ภารกิจ “Common Prosperity” ของเจ้อเจียงกับโอกาสของไทย (1/2)

“Common Prosperity” หรือที่เรียกกันว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจมากขึ้นตั้งแต่คณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “ข้อเสนอแนะสนับสนุนให้มณฑลเจ้อเจียงเป็นพื้นที่สาธิตการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูง” เมื่อ 10 มิถุนายน 2564…

577 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน