TAGS

กุ้ยโจว โควิด-19

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการสร้างความยืดหยุ่นของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มณฑลกุ้ยโจวได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลรับมือกับสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

782 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน