TAGS

กาแฟไทย

รายการ Canton Focus ตอน โอกาสเมล็ดกาแฟไทยในจีน

อุตสาหกรรมกาแฟในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว อัตราคนดื่มกาแฟนเติมโตมากถึงร้อยละ 30 ต่อปี ขณะที่ประเทศอื่น ๆ เฉลี่ยเติบโตเพียงแค่ปีละร้อยละ 2 ดังนั้น กาแฟไทยจึงน่าจะเข้ามาบุกตลาดกาแฟจีน…

7 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน